Knurowskie Towarzystwo Koszykówki JS Invest

44-194 Knurów, Jedności Narodowej 5
664 474 273, ktk_knurow@op.pl